Jaarverslag 2021

< Terug

Interview met strategisch adviseur Paul Bakker van de Nederlandse Schuldhulproute

Nederlandse Schuldhulproute: meer mensen helpen én bijdragen aan veranderingen in ‘het systeem’

In mei 2021 startte de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) met haar zzp-campagne, gericht op kleine ondernemers met (dreigende) schulden. De NSR staat voor geen versnipperde schuldenaanpak. Maar één nationale route om betalingsproblemen en dus schulden te voorkomen. Banken stonden in 2019 aan de wieg van deze route. NSR-strategisch adviseur Paul Bakker – voormalig manager Bijzonder beheer bij Rabobank – helpt de route nu verder uit te stippelen.

Wat is volgens jou de kracht van de NSR?
“Dat bedrijven, gemeenten, schuldhulpinterventies en landelijke overheid samen in staat zijn om te doen wat elk van de afzonderlijke organisaties niet kan: een antwoord geven op de complexe schuldenproblematiek in Nederland. Dat doen we door het aanleggen van een eenduidige route: de Nederlandse Schuldhulproute. We voeren onze missie uit vanuit een ‘neutrale’ positie. Daardoor zijn we in staat om al die verschillende publieke en private partijen bij elkaar te brengen. Partijen die in het ‘normale’ verkeer niet echt met elkaar te verbinden zouden zijn. In plaats van versnippering zorg je dus voor bundeling. Voor een krachtige samenwerking.”

Wat motiveerde jou persoonlijk om je in te zetten voor deze aanpak?
“Vanaf 2015 raakte ik vanuit Rabobank betrokken bij een eerste vorm van publiek-private samenwerking, die als doel had om samen éérder in contact te komen met mensen met dreigende financiële problemen. In mijn functie had ik dagelijks te maken met klanten die financiële stress hebben. Ik zag de impact daarvan op de mens, het gezin en de omgeving. Dit raakte mij, omdat ik geloof dat iedereen een gezond perspectief verdient – ongeacht je schulden of de factoren die daarmee samenhangen. Met mijn bankervaring ben ik dan ook dankbaar dat ik vanuit de NSR mag bijdragen aan het mogelijk maken van een gezond (financieel) perspectief voor mensen.”

Wat is nu de rol van banken in dit samenwerkingsverband?
“Banken zijn vanaf het begin betrokken bij de NSR. In een gezamenlijke pilot onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ontdekten we dat klanten van banken heel goed reageren op de communicatie van banken om naar Geldfit.nl te gaan. Dat gaat middels een eenvoudige test, die klanten inzicht geeft in hun financiële situatie en in acties om die situatie te verbeteren. Ook in 2021 hebben banken een belangrijke rol in de route: nu vanwege corona meerdere huishoudens en ondernemers voor financiële uitdagingen staan, kunnen banken via de NSR zorgen dat klanten worden doorgeleid naar brede, gezamenlijk georganiseerde hulp. Wat verder reikt dan wat een bank afzonderlijk kan betekenen voor de klant.”

Op welke NSR-resultaten ben je echt trots?
“Dat we nog vóór de coronacrisis met elkaar in Nederland een samenwerking hebben opgezet die nu relevanter is dat ooit. We kunnen elke dag mensen met geldzorgen echt helpen. Ook trots ben ik op Geldfit Zakelijk.nl – een route speciaal voor ondernemers – en dat we naast onze online kanalen ook een landelijk telefoonnummer in de lucht hebben: 0800-8115. Dat nummer biedt mensen een luisterend oor, maar ook een concrete doorverwijzing naar passende hulp. Kortom: het is mooi dat we als NSR-partners dit samen doen en samen impact maken.”

Wat zijn de toekomstplannen voor de Nederlandse Schuldhulproute?
“Enerzijds natuurlijk veel mensen helpen om de weg naar de juiste hulp te vinden. Hen helpen met financiële uitdagingen. Dit jaar starten we met onze strategische partner SchuldenLabNL ook een onderzoek naar de impact van de NSR op mensen, organisaties en Nederland. Anderzijds willen we stevig bijdragen aan de benodigde veranderingen van ‘het systeem’: hoe gaan we in Nederland om met schulden en schuldenaanpak? We willen de publiek-private dialoog versterken, en de overheid nieuwe inzichten geven om de financiële positie van consumenten te versterken op het moment dat er geldproblemen ontstaan, maar nog liever bij het voorkomen ervan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkwijze rondom toeslagen. We blijven werken aan nieuwe concepten om zoveel mogelijk doelgroepen tijdig te bereiken; we werken aan een jongerenpropositie MoneyFit en hopen een krachtige samenwerking te formeren rondom kinderarmoede.”

Welke uitdagingen voorzie jij nog in de toekomst en welke oplossingen zijn nodig volgens jou?

“Ik denk dat corona laat zien hoe kwetsbaar we zijn in situaties die we niet kunnen beheersen. Wat meespeelt, is dat er meer financiële kwetsbaarheden zijn dan vroeger. Worden situaties complexer, dan vraagt dit om nog intensievere samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers. De stem van de burger zal meer ruimte moeten krijgen bij het maken van gewogen beleid en aanpak. Wij willen die stem ook een plek geven in de NSR. Ook zal er meer ruimte moeten komen voor het bouwen aan buffers om tegenslagen te voorkomen. Dat betekent ook dat we misschien toe moeten naar een nieuwe mindset – tevreden kunnen zijn met ‘iets minder’. Met elkaar hebben we een verantwoordelijk om vooral kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen en te beschermen.”

Dit interview is op 27 mei 2021 verschenen op Bank|Wereld Online.