Jaarverslag 2020

Coronacrisis

In 2020 stond de bankensector voor een grote uitdaging. De maatregelen die genomen moesten worden om de gezondheidscrisis te bedwingen, hadden – en hebben nog steeds – een grote economische impact. Banken hebben zich in 2020 ingezet om hun klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te helpen.

Publiek-private samenwerking
Meteen aan het begin van de crisis begrepen banken dat klanten, die met wegvallende inkomsten te maken hadden, snel lucht moesten krijgen. Daarom boden de grootste zakelijke financiers al vroeg in de crisis kleinere ondernemingen, die in de kern gezond waren, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Dit ‘moratorium’ voor zakelijke klanten was alleen mogelijk na goed overleg met verschillende toezichthouders en in nauwe onderlinge afstemming. Voor hypotheekklanten met tijdelijk minder financiële ruimte werden betaalpauzes en consumptief krediet ingezet en voor grotere zakelijke klanten werden maatwerkoplossingen geboden. Daarnaast was het belangrijk ‘de geldkraan’ open te houden, om de economische krimp door de gezondheidscrisis niet verder te versterken. Daarom heeft de sector vaak en intensief overlegd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën en ondernemersorganisaties om ondernemers te helpen die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus. Dat leverde een pakket (garantie)regelingen op waarmee de financiering aan bedrijven door kon gaan, ook al verslechterde de economie.

Corona Monitor
In 2020 hebben de Nederlandse banken, in aanvulling op de steunpakketten van de overheid, in totaal bijna 172.000 ondernemers en ruim 37.000 consumenten geholpen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bracht een tweewekelijkse Corona Monitor uit die inzicht gaf in de bancaire financieringen aan ondernemers en consumenten. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in dat jaar in totaal 33 miljard euro gemoeid. De betaalpauzes en consumptieve kredieten die hypotheekklanten lucht moesten geven, vertegenwoordigden een waarde van in totaal 88 miljoen euro.

Extra uitleg voor retailers
Samen met INretail organiseerde de NVB een speciaal webinar voor non-food retailers over de steunmaatregelen van banken en de impact van de crisis op de retailers. Tijdens dit interactief webinar gingen experts van banken in gesprek met ondernemers.

Online zelftest voor ondernemers
Ondernemers en zzp’ers willen graag weten hoe zij er financieel voor staan. Door de coronacrisis krijgen steeds meer ondernemers te maken met financiële onzekerheden en behoren zij tot de risicodoelgroepen. In 2020 heeft de Nederlandse Schuldhulproute, waarvan banken de mede-initiatiefnemers zijn, de gratis online test Geldfit Zakelijk gelanceerd. Met deze test kunnen ondernemers snel nagaan hoe zij er financieel voor staan en waar ze terechtkunnen voor hulp. De lancering van Geldfit Zakelijk is in samenwerking met ondernemersorganisaties, verzekeraars en banken.

Bescherming tegen overkreditering in crisistijd
De coronacrisis heeft voor veel mensen hun inkomen een stuk onzekerder gemaakt. Om overkreditering te voorkomen bij het verstrekken van hypotheken heeft de NVB in 2020 een aantal nieuwe, tijdelijke uitgangspunten ingesteld voor het vaststellen van het ‘bestendig inkomen’ in tijden van corona. De belangrijkste wijziging is dat het inkomen wordt vastgesteld op basis van een werkgeversverklaring en salarisstrook die maximaal van acht weken of twee maanden oud zijn. Deze tijdelijke wijziging geldt in elk geval tot en met 30 juni 2021.