Jaarverslag 2021

Coronacrisis

Het jaar 2021 stond voor het tweede jaar op rij in het teken van de internationale gezondheids- en economische crisis. Het coronavirus heeft gezorgd voor een nieuwe werkelijkheid voor iedereen. Banken hebben zich in 2021 wederom ingezet om hun klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te helpen.

Maatschappelijke organisaties samen in actie
Veel ondernemers in het mkb hebben tijdens de coronacrisis het gevoel gehad met de rug tegen de muur te staan. Door de voortdurende lockdowns waren zij – ondanks de steunpakketten – vaak genoodzaakt in te teren op hun eigen vermogen. Met alle gevolgen van dien voor het oplopen van persoonlijke schulden en faillissementen. SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Deloitte hebben de impact van COVID-19 op mkb’ers onderzocht en presenteerden een breed plan om mkb’ers op cruciale momenten te helpen. Met als doel mkb’ers zo goed mogelijk uit deze crisis te laten komen. Het ging hierbij in beginsel om niet-financiële hulp, in aanvulling op de liquiditeitssteun van de overheid, banken en (andere) schuldeisers. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn dat er teveel versnippering is in het hulpaanbod voor ondernemers. Daarnaast wordt het wiel onnodig te vaak opnieuw uitgevonden.

Corona Monitor

Om te laten zien dat banken tijdens de coronacrisis klaar stonden voor bedrijven, zette de NVB de in 2020 gestarte Corona Monitor voort. Uit de monitor bleek dat banken sinds het begin van de coronacrisis ondernemers voor een bedrag van in totaal bijna 70 miljard euro aan uitstel van aflossingen en financieringen hebben geholpen, in aanvulling op de steun van de overheid. Banken hielpen in deze periode 71.500 ondernemers aan financiering. Daarnaast verleenden banken in totaal voor 3,1 miljard euro aan uitstel voor aflossingen voor 129.000 bedrijven.

Gratis vrijblijvend zakelijk advies voor zzp’ers
Met steun van de NVB werd in 2020 de dienst Geldfit uitgebreid zodat ondernemers hier ook gebruik van konden maken. Geldfit Zakelijk is een permanent initiatief dat vanuit de Nederlandse Schuldhulproute en Geldfit wordt ondersteund. In 2021 werd de Geldfit hulplijn (0800-8115) door veel ondernemers gebruikt voor hulp bij geldzorgen. Vooral zzp’ers bleken behoefte te hebben aan een luisterend oor en zakelijk advies om weer financieel gezond te worden. De bijdragen maakte mogelijk dat deze hulplijn tijdelijk gratis werd aangeboden.

Groeikapitaal voor getroffen bedrijven
Drie grote banken (ABN AMRO, ING en Rabobank) en het pensioenfonds ABP stellen met elkaar een bedrag van 400 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die na de coronacrisis weer willen investeren maar hinder ondervinden van een verzwakte vermogenspositie. Het gaat daarbij om middelgrote en grote bedrijven die in de kern gezond zijn met voldoende perspectief op continuïteit en rentabiliteit. Deze bedrijven konden vanaf 1 juli 2021 onder voorwaarden een achtergestelde lening aanvragen bij één van deze drie banken.