Jaarverslag 2020

Voorwoord van Chris Buijink

‘2020: naast mensen staan’

Als ik kijk naar wat het afgelopen jaar ‘lasting and memorable’ was, dan is dat onmiskenbaar de gezondheids- en economische crisis waar we ons nu meer dan een jaar in bevinden. Het coronavirus heeft gezorgd voor een nieuwe werkelijkheid voor iedereen. Voor klanten van banken, consumenten en ondernemers, voor de duizenden bankmedewerkers die vanaf maart 2020 thuiswerken.

Zwaar jaar
Bedrijven zijn diepgeworteld in de samenleving en zijn van grote betekenis voor hun directe omgeving. In het coronajaar stonden klanten van banken voor grote uitdagingen. Veel bedrijven, van klein tot groot, hebben het zwaar gehad. En nog steeds is het einde niet in zicht. Tegelijk bood 2020 ons de kans om te laten zien wat we als bankensector kunnen betekenen voor een maatschappij in nood. Zo stonden we zij aan zij met publieke partijen om klanten lucht te bieden in financieel zware tijden. In 2020 hebben banken voor 30 miljard euro financieel ruimte geboden. De overheid en banken moeten doen wat we nu al doen: naast mensen blijven staan. Als mede-initiatiefnemer van de Nederlandse Schuldhulproute ben ik daarom ook trots op de lancering van de gratis online zelftest Geldfit Zakelijk. Ondernemers kunnen daarmee snel nagaan hoe ze er financieel voor staan en waar ze terecht kunnen voor hulp.

Uitdagingen en resultaten
Naast de coronacrisis, stonden we in 2020 ook voor andere uitdagingen. Ik denk daarbij aan de aanpak van plofkraken en de toegenomen fraude, vaak met corona als smoes. Banken waarschuwden consumenten doorlopend tegen criminelen die uit zijn op hun geld en corona gebruiken als smoes. Een belangrijk resultaat in de publiek-private samenwerking is de start van een integrale aanpak van digitale fraude. Een grote mijlpaal was, de oprichting van Transactiemonitoring Nederland (TMNL). In Nederland wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen. Tienduizend bankmedewerkers zijn fulltime bezig met het opsporen van crimineel geld. Daarnaast maakten we als vereniging een sprong voorwaarts op digitalisering. We presenteerden onze visie ‘Digitalisering met de mens centraal’ tijdens een webinar.

Vertrouwen
Over heel 2020 bleef het consumentenvertrouwen in banken stabiel, met in sommige maanden zelfs uitschieters naar boven. Ook geven consumenten banken een goede waardering voor de maatschappelijke rol die ze spelen. Het is voor de sector een aanmoediging de komende jaren deze koers verder voort te zetten: goed blijven luisteren naar klanten en andere stakeholders, samen optrekken en de dienstverlening verbeteren waar dat kan.

Stokje overdragen
In dit online jaarverslag laten we zien waar we, samen met onze circa 500 commissie- en werkgroepleden, in 2020 aan hebben gewerkt. Veel van dat werk gaat door in 2021. Maar mijn werk als voorzitter zit er bijna op. In de zomer draag ik na acht jaar het stokje over aan Medy van der Laan.

Ik bedank iedereen die in 2020 heeft bijgedragen aan ons werk en voor de mooie acht jaren dat ik voorzitter mocht zijn.

Chris Buijink
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken