Jaarverslag 2021

Voorwoord Medy van der Laan

Vol energie

In dit jaarverslag over 2021 kijken we terug op een moeilijk jaar voor onze klanten en de samenleving en het nieuwe jaar brengt zo mogelijk nog meer uitdagingen met zich mee. We zijn onverwacht geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne, terwijl wij nog maar nauwelijks zijn bijgekomen van de coronapandemie. Hoe verschillend ook, beide crises hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen.

Rol banken
Banken hebben aangetoond in beide onheilstijden hun maatschappelijke en economische rol te kunnen vervullen. Tijdens de coronacrisis bleef de kredietverlening aan het bedrijfsleven op peil, waarover de sector maandelijks berichtte in de Corona Monitor. Ook rondom de oorlog in Oekraïne hebben de banken een belangrijke positie. Zij zijn volop bezig met het uitvoeren van de sancties tegen Rusland en Oekraïense vluchtelingen aan een bankrekening te helpen zodat deze mensen volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Het is fijn om iets te kunnen doen, als je beseft wat een ongelooflijk leed de oorlog aanricht onder de Oekraïense bevolking.
 

Vertrouwen
Vorig jaar bleek ook dat het publiek deze cruciale rol van banken ziet en waardeert. Volgens de Vertrouwensmonitor Banken steeg zowel het consumentenvertrouwen in de bankensector als in de eigen bank in de eerste helft van 2021. Dat is voor mij een mooi signaal en iets om op voort te bouwen sinds mijn aantreden op 1 augustus vorig jaar als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Vertrouwen is de basis voor een goed functioneren van een bankensector.
 

Sterke banken, sterke samenleving
In de resterende 5 maanden van 2021 was er direct al een aantal zeer relevante ontwikkelingen. De stresstest van de Europese Centrale Bank in juli liet zien dat Nederlandse banken weerbaar zijn, maar de langdurig lage rente betekent dat wij alles uit de kast moeten halen om ervoor te zorgen dat wij sterke banken houden in Nederland die kunnen bijdragen aan een sterke samenleving.
 

Duurzaam Nederland
Het coalitieakkoord dat eind vorig jaar tot stand kwam, biedt mooie uitgangspunten voor banken om de komende jaren samen met de regering te werken aan een duurzaam Nederland. Banken liggen op koers met hun afspraken in het Klimaatcommitment Financiële Sector. Uit de rapportage van KPMG in oktober jl. bleek dat 89% van de financiële instellingen het CO2-gehalte van hun financieringen en beleggingen in kaart hebben gebracht. 2022 wordt wat dat betreft het jaar van de waarheid. Wij willen aan het einde van 2022 overtuigend laten zien hoe onze actieplannen bijdragen aan een verlaging van de Nederlandse broeikasgasuitstoot met 55% tot 60% in 2030. Dat willen we samen doen met onze klanten. Wij zullen met name huiseigenaren en ondernemers daarom ondersteunen en activeren met het oog op de noodzaak én de kansen van verduurzaming.

2021 – en het begin van 2022 – hebben ons laten zien hoe kwetsbaar onze samenleving kan zijn, en tegelijkertijd haar grote veerkracht laat zien. Banken zijn zeer gemotiveerd en voelen zich verantwoordelijk om hun klanten en de samenleving daarin bij te staan. 

Medy van der Laan
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken