Jaarverslag 2020

Bank in beeld

Over het algemeen ging het goed met de bankensector. Het algemeen vertrouwen in banken bleef stabiel en liet in de tweede helft van 2020 een lichte stijging zien. Voor het MKB zijn banken nog steeds de grootste financieringsbron en de klanttevredenheid bleef stabiel. Tegelijkertijd is de totale schade veroorzaakt door fraude fors toegenomen. De totale schade veroorzaakt door fraude is fors toegenomen. Fraude en oplichting blijft topprioriteit voor banken. Kijk voor meer actuele cijfers over onze sector op bankinbeeld.nl.

Dienstverlening aan bedrijven

Circa de helft van de kredietverlening stond uit bij het mkb. De klanttevredenheid van mkb’ers over de dienstverlening van banken wordt gemonitord naar aanleiding van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering.

Totale kredietverlening door de Nederlandse grootbanken aan het MKB in 2020

€ 253.000 miljard

Klanttevredenheid over kleinzakelijke financieringen in 2020 stabiel gebleven: van de oriëntatiefase tot beheer van de financiering inclusief het bijzonder beheer en de afhandeling van eventuele klachten. Klanten waarderen de dienstverlening van de bank tijdens de coronacrisis gemiddeld met een 7.7. Bekijk hier het volledige rapport

Dienstverlening aan consumenten

Banken dragen bij aan een gezonde woningmarkt. Met een aandeel van bijna driekwart van het totale uitstaande bedrag aan hypotheekleningen zijn banken de belangrijkste geldverstrekkers op de Nederlandse hypotheekmarkt.

In 2020 hadden huishoudens voor in totaal € 749 miljard aan hypotheken uitstaan. De uitstaande bancaire hypotheekschuld bedraagt

€ 535 miljard

Het marktaandeel van banken in de totale hypotheekschuld daalt al jaren en kwam in het tweede kwartaal van 2020 uit op

72%

Nederland telt 7,8 miljoen woningen.

Ongeveer 70% van de huishoudens heeft een eigen woning. Bijna 61% van de huishoudens heeft een hypotheek op de eigen woning.

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer in Nederland is van zeer hoge kwaliteit en behoort tot de efficiënte en betrouwbaarste ter wereld. Kijk voor meer cijfers over het betalingsverkeer in 2020 op de website van de Betaalvereniging Nederland.

9 op de 10 rekeninghouders gebruikt mobiel bankieren of internetbankieren. In 2020 was ruim driekwart van de transacties in winkels elektronisch.

driekwart elektronische transacties

Vertrouwen

Het vertrouwen in banken is in 2020 stabiel gebleven, in het tweede en derde kwartaal zien we een lichte toename in het vertrouwen in de sector.

De sector scoort op vertrouwen in 2020 een 3,0 op een schaal van 1-5. Het vertrouwen in de eigen bank scoort in 2020 een 3,3. Deze cijfers zijn gelijk aan het vertrouwen in 2019.

Financiële soliditeit

De afgelopen 10 jaar hebben banken gewerkt aan de versterking van hun weerstandsvermogen. Buffers zijn versterkt en het risicomanagement is verbeterd. Nederlandse banken zijn internationaal gezien veilige banken met een relatief laag risico.

Jaarlijkse bijdrage van Nederlandse banken aan het Europese Resolutiefonds en het Depositogarantiestelsel:

€ 900 miljoen

De Nederlandse Depositogarantie beschermd geld op bank- en spaarrekeningen tot

€ 100.000

Vermogensopbouw

Banken faciliteren vermogensopbouw door het aanbieden van beleggingsdienstverlening.

Er zijn circa 1,75 miljoen mensen die vrij beleggen.

1,75 miljoen mensen

Het totaal aan spaargeld in Nederland steeg in 2020 tot boven de

€ 400 miljard

Bestrijding witwassen

Banken helpen in het opsporen van witwas- en terrorismefinancieringstransacties. Dat doen zij projectmatig en in publiek-private samenwerkingsvormen.

10.000 bankmedewerkers zijn fulltime bezig met tegengaan van witwassen

10.000

Jaarlijks worden door banken 155.000 ongebruikelijke transacties bij de FIU gemeld

155.000

Fraude in het betalingsverkeer

De totale schade als gevolg van phishing en telefoonnummer spoofing in het betalingsverkeer is in 2020 fors hoger uitgekomen dan in 2019.

De totale schade veroorzaakt door fraude in het betalingsverkeer in 2020

€ 49,1 miljoen

Phishing

De schade door phishing bij internetbankieren is fors toegenomen in 2020 t.o.v. 2019 waar de schade toen lag op € 7,9 miljoen.

€ 12,8 miljoen

Spoofing

De totale schade als gevolg van nummerspoofing was € 26,7 miljoen. In 96% van de beoordeelde gevallen is de schade vergoed

€ 26,7 miljoen

Plofkraken

Ram- en plofkraken veroorzaakten veel schade en onrust in 2020.

Lees verder

In totaal waren er in 2020 28 plofkraken en 7 ramkraken. Het totale aantal aanvallen op geldautomaten was

35